Eesti keel A1-A2 - Kursuse info

Kursusel õpetatakse elementaarse sõnavara ja grammatika, igapäevaseid väljendeid ja fraase. Lisaks arendatakse suhtlemisoskusi kommunikatiivse metoodika järgi (kuuldu mõistmine, rääkimine jne.).

Tundides on palju koostööd: gruppides, paarides jne. 

 

Kursuse teemad:

 • enda tutvustamine
 • elukutsed, hobid
 • numbrid 1-100
 • kellaaeg, kuud, nädalapäevad
 • söögid, retseptid
 • reisimine, transport
 • tavaline tööpäev
 • tee juhatamine
 • ostud, dialoogid poes
 • riided ja jalanõud
 • tulevik, plaanid

Kursuse grammatika:

 • nimisõnade käänded (ainsuses) 
 • omadussõnade võrdlusastmed
 • tegusõnade konjugatsioon
 • -ma / da infinitiivid
 • lihtolevik,
 • lihtminevik (põhireeglid)
 • imperatiiv
 • viisakad vormid ja taotlused

Aadress:

 

Narva mnt. 38

10152, Tallinn

3.korrus

 

Email: exceptional.eng@gmail.com

Tel.: (+372) 5512932