KOMMUNIKATIIVNE LÄHENEMINE

Rääkige esimesest loengust alates!

Umbes 70% loengu ajast pühendatakse kõnelemispraktikale. Meie õpilased alustavad võõrkeeles rääkimist juba esimesest loengus, mis aitab neil kiirelt harjuda võõrkeele kõlaga. Selline lähenemine aitab rutem üle saada nii keele- kui ka psphholoogilisest barjäärist. 

95-100% loengust toimub õpitavas keeles

 

Meie õppejõud ja õpilased räägivad omavahel kuni 100% ajast võõrkeeles- just nii toimub sukeldumine keelekeskkonda ning tekib spontaanse kõnelemise oskus.

 

Jah, kui te hakkate keelt õppima "nullist", on esialgu raske läbi saada ilma seletusteta emakeeles, kuid antud lähenemine on suunatud sellele, et õppida võimalikult kiiresti "ujuma" (rääkima võõrkeeles" toetumata "päästerõngale" (tõlkele)


Muudame raske kergeks!

 

Kommunikatiivse lähenemise puhul pole vajadust taguda pähe grammatikat või leksikat. Me analüüsime reegleid ja sõnu kõigepealt kontekstis, seejärel aga kinnistame nad pähe praktiliste ülesannetega viies lõpuks nende tundmise täiuslikkuseni.  Just nii õpivad kõik lapsed- nad loovad eseme ja sõna vahelise seose ning ütlevad selle kohe välja, täiskasvanud aga parandavad neid vastavalt vajadusele.

 

Kui teemad on "elavad" ning arutlus on üles ehitatud huvitavalt, jääb materjal meelde automaatselt. Ei mingeid tüütuid tekste, nagu "London is the capital of Great Britain" ning   "What is the day today?"-tüüpi küsimusi. Meie juures ootavad teid huvitavad vestlused, elulised dialoogid, aktiivne töö gruppides, väitlused, talk show, rollimängud ning tihedad kohtumised keelekandjatega.

Rääkige soravalt ja õigesti!

Meie loengud ei piirdu muidugi ainult võõrkeeles suhtlemisega. Me püüame keelt süsteemis kujutada kui ühtset tervikut.

 

Meie kursused on erilised tasakaalu tõttu kõnekeele, sõnavara suurendamise ning läbitöötamise, grammatika omandamise ning selle praktikas kasutamise vahel. Me õpetame teid rääkima mitte ainult soravalt, vaid ka õigesti.


Rääkige ilma vahendajakeeleta!

Oma loengutes kasutame minimaalset tuge emakeelele ning tõlkele. Sõnad ja grammatika esitatakse kontekstis, võimalusel ilma neid eesti keelde tõlkimata. Mille poolest on aga siis nii paha toetuda emakeelele?

 

Pideval emakeelele toetumisel läbib iga võõrsõna teie peas tervet neli astet:

 

ese - sõna emakeeles - tõlge - sõna võõrkeeles

 

Mis aga juhtub siis, kui me ei kasuta vahendajakeelt? Kommunikatiivne lähenemine kiirendab meeldejätmisprotsessi taandades selle lihtsa skeemini:

ese - sõna võõrkeeles

 

Selline lähenemine aitab mitte raisata aega oma mõtete tõlkimisele emakeelest võõrkeelde (lisaks võib teine inimene sõna-sõnalisel tõlkel teist valesti aru saada). Kui hakkate kohe koostama lauset võõrkeeles, kiirendab ja kergendab see nii õpetamist kui ka õiget keelekasutust.