Õppegrupi komplekteerimine

 

Õppegrupp komplekteeritakse registreerumise järjekorra, sisenemistesti alusel. Juhul kui õpilase sisenemistase on natuke erinev grupi tasemest (näiteks, B1.2), lubatakse tal liituda kas madalama või kõrgema astme rühmaga (näiteks, B1.1 või B2.1).

 

Enne kursuse algust saadab kursuse korraldaja registreerunud isikutele täpsema informatsiooni kursuse alguse kohta (toimumiskoha aadress, õpetaja nimi, kontaktid). 

 

Kursusel õppimist saavad alustada õppijad, kes on õppegruppi arvatud ning kes on tasunud õppemaksu või saatnud kursuse korraldajale tasumise tõendava kinnituskirja.

 

Exceptional English keelekeskusel on õppegrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi lükata grupi täitumiseni. (miinimum 4 õppijat mini-grupis).  Registreerunuid teavitatakse telefoni või e-posti teel vähemalt kolmepäevase etteteatamisega. 


Koolituse ärajäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse koolituse tasu 100% ulatuses tagasi või kantakse soovi korral üle mõne teise koolituse osavõtutasuks.