AINUTLAADNE A & V METOODIKA

Keeleatmosfääri sukeldumine

Teil võib tekkida küsimus: "Milleks kasutada suurt hulka lisamateriale? Miks ei piisa tavaõpikutest?" Tõepoolest, tänapäeval on olemas suur hulk kaasaegseid juhendeid ning iga õpik sisaldab audio- ja vahest isegi videomaterjale. Milles siis probleem?

 

Nüüd aga tunnistage endale:

  • Te suudate suure vaevata mõista, millest on juttu õpikutekstis, kuid sellele vaatamata eelistate lugeda ajalehti ning vaadata filme oma emakeeles?
  • Kui teie poole pöördutakse tänaval võõrkeeles, tunnete end ebamugavalt ning püüate vastata võimalikult lühidalt?
  • Reisil olles ei julge te möödakäijatelt küsida teed võõrkeeles? 
  • Teid hirmutab mõte töövestlusest võõrkeeles?

Asi on selles, et keele üks keerulisemaid aspekte on kuulmise järgi arusaamine ning oskus rääkida spontaanselt, siin ja praegu, mistahes teemal kasutamata seejuures nn "raamatukeelt" ning kõneklišeesid. Oluline on lugeda ja kuulata mitte ainult adapteeritud tekste ning õppida aru saama mitte ainult oma õppejõu ning õpikutegelaste jutust. Vajalik on sukeldumine keelde ja kultuuri ning võimalikult suure hulga inimestega suhtlemine kõikvõimalikel elulistel teemadel.

 

Meie loengutes saate sukelduda maksimaalselt keelekeskkonda vaadates uudiseid võõrkeeles, suheldes väliskülalistega ning võttes osa "kõige kõnekamast" keeleklubist üheskoos keelekandjatega! Õpetame teile selgeks "elavad" väljendid ning kõnekujundid, et te saaksite hakkama mistahes elulises olukorras.

Hääldus omab tähtsust

Kui te olete varem õppinud võõrkeelt, kuid räägite siiamaani tugeva aktsendiga tähendab see, et teie endine õpetaja:

  1. ei valdanud ise keelt kõrgtasemel ning tal puudus regulaarse võimalus regulaarseks  kõnepraktikaks;
  2. ei tahtnud või ei suutnud õpetada teid õigesti hääldama seosesa puuduliku ettevalmistusega fonoloogia valdkonnas.

Nii näiteks kõnelevad mitmed inglise keelt õppivad venelased English´i asemel Runglish´it, hispaanlased aga Spanglish´it. Keelekandjad ei suuda tihti taolist keeltesegu mõista ning suhtlemise eesmärk jääb seetõttu saavutamata. A&V metoodika looja pühendas mitu aastat häälduseripärade uurimisele ning töötas välja audio-, video- ja foneetilised võtted, mis aitavad kinnistada õiget hääldust minimaalse vene aktsendiga.

 

100% kommunikatiivne lähenemine

Praegu kuulutab iga keeltekool, et kasutab kommunikatiivset lähenemist. Tegelikkuses ei järgi aga sugugi mitte kõik neist selle põhimõtteid  ning paljudel ei ole tegelikkuses aimugi, mida kujutab endast see kommunikatiivne lähenemine. Kuid millised on siis kommunikatiivse meetodi põhimõtted, põhimõtted millest lähtub Exceptional English?