Õpetajate kvaliteedi tagamine

Exceptional English õpetajatel on kas erialane haridus või töökogemus ning kohustus osaleda koolitustel.

 

Keelekeskus tagab, et kõik õpetajad järgivad ja kasutavad keskuse metoodikat A&V, mis baseerub kommunikatiivsel lähenemisel, kuid erineb suure hulga audio- ja videotehnikate kasutamise poolest igas loengus.

 

Keelkeskuse juht kontrollib õppetöö kvaliteeti, viib läbi tunnivaatlusi ja küsib õppuritelt tagasisidet. 

 

Kursuse lõpus testitakse õppijate teadmisi. Keelkeskuse juht ja õpetajad on kursis õppijate tulemustega Innove poolt korraldatavatel eksamil ja arvestavad seda õppetöö läbiviimisel.