Eesti keel A1 - Kursuse info

Kursusel õpetatakse elementaarse sõnavara ja grammatika, igapäevaseid väljendeid ja fraase.

Lisaks arendatakse suhtlemisoskusi kommunikatiivse metoodika järgi (kuuldu mõistmine, rääkimine jne.). Tundides on palju koostööd: gruppides, paarides jne. 

 

Detailne eesti keele õppekava

 

Kursuse teemad:

 • enda tutvustamine
 • elukutsed, hobid
 • numbrid 1-100
 • kellaaeg, kuud, nädalapäevad
 • söögid, retseptid
 • reisimine, transport
 • tavaline tööpäev
 • tee juhatamine
 • ostud, dialoogid poes
 • riided ja jalanõud
 • tulevik, plaanid

Kursuse grammatika:

 • nimisõnade käänded (ainsuses) 
 • omadussõnade võrdlusastmed
 • tegusõnade konjugatsioon
 • -ma / da infinitiivid
 • lihtolevik,
 • lihtminevik (põhireeglid)
 • imperatiiv
 • viisakad vormid ja taotlused

Aadress:

 

Narva mnt. 38

10152, Tallinn

3.korrus

 

Email: exceptional.eng@gmail.com

Tel.: (+372) 5512932

Google Maps content is not displayed due to your current cookie settings. Click on the cookie policy (functional) to agree to the Google Maps cookie policy and view the content. You can find out more about this in the Google Maps privacy policy.